Fodbold særregler for Firmaidræts fodbold

 Særregler for Firmaidræt

Specielle turnerings- og spilleregler  

1. Spilleregler  

1.1 Off-side reglen anvendes ikke.  
1.2  Ved frispark skal modspilleren være mindst 7 meter væk fra bolden.  
1.3 Dommeren skal, i stedet for en advarsel, foretage tidsbegrænset udvisning af spilleren i 5 min. I gentagelsestilfælde resten af kampen. 
1.4 Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i den efterfølgende kamp.  
1.5 Løbende udskiftning er tilladt med dommerens accept.  
1.6  Al udskiftning (dette gælder også når bolden er ude af spil) skal foregå fra midterlinjen for såvel udtrædende som indtrædende spiller.          Udtrædende spiller skal være ude inden ind- trædende går ind.  
1.7  Målmanden kan ikke score ved udkast med hånden.  
1.8 Hvor intet andet er anført i disse regler, gælder love for Association fodbold.  

2. Mål og spille plads  
2.1 Målenes størrelse er min: 4,00 x 2,00 m. og max.: 5,50 x 2,44 m.  
2.2 Dimensioner på målstænger og overliggere samt materialevalg er som anvendt ved 11-mands fodboldmål (godkendt af International Board). 
2.3 Opmærkning af spillepladsen skal ske i overensstemmelse med den af  Dansk Firmaidrætsforbund godkendte skitse, såfremt det er muligt med de baner der er stillet til rådighed. Længde 60 - 80 m og Bredde 40 - 50 m.

Der gives dispensation til at bruge en spiller under 33 år i Old Boys.

 Udeblivelse, for sent fremmøde eller afbud
Ved udeblivelse eller afbud senere end det i programmet fastsatte tidspunkt, idømmes en bøde på kr. 500,- pr. kamp/kampdag. Udeblivelse, for sent fremmøde eller afbud medfører automatisk, at kampen er tabt. Modstanderen tildeles 3 point og målscoren føres 3 - 0. Såfremt begge hold ikke stiller op rettidigt, så tildeles begge hold 0 point og målscoren føres 0 - 0. Ved udeblivelse fra 2 kampe/kampdage eller ved gentagne afbud uden væsentlig begrundelse, kan holdet nægtes videre deltagelse. Når et hold nægtes videre deltagelse eller af anden årsag ikke kan fuldføre en igangværende turnering, så annulleres samtlige holdets kampresultater.