Ordinær Generalforsamling

 

Roskilde Firma og Familieidræt afholder ordinær

Generalforsamling mandag den 19. marts 2018

i henhold til vedtægternes § 8.2

Kl. 17.30 i Roskilde Håndbolds Klubhus – Kildegården 8

 4000 Roskilde

Dagsorden ifølge § 8.3

 

 1. Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Beretninger fra bestyrelse og evt. afdelinger.
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen, gældende for to år.
  A) Næstformand Mads Jensen                      Nyvalg
  B) Kasserer John Juul                           Villig til genvalg
  C) Bestyrelsesmedlem Pernille Lützhøft Jensen  Nyvalg         
 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, gældende for 1 år.
  Marianne Sørensen          Nyvalg 
 1. Valg af 1 revisor, gældende for 2 år.
  Herdis Hauge                    Nyvalg         
 1. Valg af 1 revisor suppleant, gældende for 1 år.
  Birger Jensen                    Villig til genvalg               
 1. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være RFI i hænde senest den 26. februar 2018, enten pr. post eller pr. mail til formanden.

Efter generalforsamlingen vil der være spisning, hvorfor tilmelding er nødvendig.

Send en mail til Bitten Petrsen webmaster@rfi.dk  med oplysning navn og tilhørsforhold til RFI. Senest den 15. marts 2018

 

Roskilde Firma og Familieidræt

c/o Skovager 5, Gevninge

4000 Roskilde

    

Claus Schou

Formand

roskilde@rfi.dk