Ordinær Generalforsamling

 

Roskilde Firma og Familieidræt afholder ordinær

Generalforsamling torsdag den 14. marts 2019

i henhold til vedtægternes § 8.2

Kl. 17.30 i Roskilde Håndbolds Klublokale,  Kildegården 

 4000 Roskilde 

Dagsorden ifølge § 8.3

Roskilde Firma og Familieidræt afholder ordinær

Generalforsamling torsdag den 14. marts 2019

i henhold til vedtægternes § 8.2

Kl. 17.30 i Roskilde Håndbolds Klubhus – Kildegården

 4000 Roskilde

Dagsorden ifølge § 8.3

 

 1. Godkendelse af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Beretninger fra bestyrelse og evt. afdelinger.
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen, gældende for to år.
  A) Formand Claus Schou                        Villig til genvalg
  B) Sekretær Hanne Langager                Villig til genvalg                
 8.  Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, gældende for 1 år.           
   
  Marianne Sørensen 
              Politiet                                Villig til genvalg

     9.    Valg af 1 revisor, gældende for 2 år.
            Jan Busk                             Nyvalg
             Schneider Electric Danmark A/S

     10. Valg af 1 revisor suppleant, gældende for 1 år                                           
           Klaus Langager
          
Svømme udvalget               Nyvalg         

 1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være RFI i hænde senest den 21. februar 2019, enten pr. post eller pr. mail til formanden.

Efter generalforsamlingen vil der være spisning, hvorfor tilmelding er nødvendig.

Kun tilmelding via vores hjemmeside - www.rfi.dksidste tilmelding den 11. marts 2019

 

Roskilde Firma og Familieidræt
c/o Skovager 5, Gevninge
4000 Roskilde

Claus Schou
Formand
roskilde@rfi.dk

Tilmelding til spisning for medlemmer af RFI